Algemene voorwaarden - Barry Lok

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden

Barry als Docent Drums
 
 
 
1. In- en uitschrijving
Een inschrijving is voldaan wanneer het inschrijfformulier volledig is ingevuld en ondertekend. De lessen worden aangegaan voor de duur van 1 jaar m.u.v. het 10-lessenpakket en losse lessen. Beëindiging van een jaarcontract kan alleen schriftelijk worden gerealiseerd met inachtneming van een maand opzegtermijn.
 

1.1. Afname lessen
30 min. lessen dienen 1 x per week te worden afgenomen, 50 min. lessen minimaal 1 x per 2 weken. Dit geldt ook voor het 10-lessenpakket! U bent zelf verantwoordelijk voor de planning van uw lessen.
 

2. Lestijd / -dag
In overleg met de leerling(e) wordt aan het begin van de 1e  les een vaste lesdag en lestijd afgesproken.
 
 
3. Betaling
Bij een jaarcontract dient het lesgeld contant voor aanvang van de 1e  les van iedere maand te worden voldaan. Bij een 10-lessenpakket dient het lesgeld volledig contant voor aanvang van de 1e  les te worden voldaan. Bij een losse les dient het lesgeld voor aanvang van de les contant te worden voldaan.
 
 
4. Restitutie
Indien de leerling(e) door ziekte of ongeval van drumschool Barry Lok meer dan drie aaneengesloten lessen mist, heeft de leerling recht op restitutie van het lesgeld van die maand. Wanneer de leerling(e) één les mist door drumschool Barry Lok, dan wordt deze les ingehaald.
 
 
5. Verzuim
Het verzuim van lessen door de leerling(e) geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke betaling van het lesgeld.
 
 
6. Verhindering
Wanneer een leerling een les wil annuleren, dient hij/zij dit minimaal 48 uren van te voren te melden. Er zal dan worden gekeken naar een mogelijkheid om in te halen. Let wel op dat bij een 10-lessenpakket een minimum van 1 les per week geldt bij afname van 30 minuten per week en een minimum van 1 les per 2 weken bij afname van 50 minuten. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 
 
7. Vakantie
In de vakanties wordt er gewoon lesgegeven. Drumschool Barry Lok zal een aantal weken per jaar gesloten zijn vanwege vakantie. Dit is van te voren niet vastgelegd.
   
 
8. Instrumenten en leermiddelen
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de beschikking hebben over een geschikt drumstel zodat er naast de lessen regelmatig gestudeerd kan worden. Echter is dit niet verplicht. De aanschaf van studieboeken en / of ander studiemateriaal is voor de rekening van de leerling(e). De aanschaf van drumstokken kan worden gedaan bij drumschool Barry Lok.
 
 
9. Leraren
Drumlessen worden gegeven door Barry Lok. Drumschool Barry Lok kan echter gebruik maken van het inzetten van een andere leraar.
 
 
10. Tarieven en algemene voorwaarden
Drumschool Barry Lok is te allen tijde gerechtigd om de tarieven en algemene voorwaarden aan te passen.
 
 
11. Oude contracten en voorwaarden
Oude contracten worden gewoon uitgediend. Echter zijn wel de huidige algemene voorwaarden van toepassing.
 
 
12. Leerlingen
Alle leerlingen die les volgen bij drumschool Barry Lok verbinden zich automatisch aan de algemene voorwaarden van drumschool Barry Lok.
 
 13. Drumles op locatie
Wanneer er drumles op een andere locatie wordt gegeven, gelden er andere tarieven. Dit hangt af van de reistijd (retour) en de afstand van de reis (retour).


 
Copyright 2017. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu